Επιστημονική Εκδήλωση “Από την πρόληψη στη θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη & των Επιπλοκών του”, Αθήνα 2012

Επιστημονική Εκδήλωση “Από την πρόληψη στη θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη & των Επιπλοκών του”, Αθήνα 2012

Παρουσιάσεις