Επιστημονική Εκδήλωση “Από την πρόληψη στη θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη & των Επιπλοκών του”, Αθήνα 2012

Επιστημονική Εκδήλωση “Από την πρόληψη στη θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη & των Επιπλοκών του”, Αθήνα 2012

Παρουσιάσεις
Επιστημονική Εκδήλωση “Από την πρόληψη στη θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη & των Επιπλοκών του”, Αθήνα 2012

Κατεβάστε το πρόγραμμα: 

Επιστημονική Εκδήλωση “Από την πρόληψη στη θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη & των Επιπλοκών του”, Αθήνα 2012