Διατροφική Αξιολόγηση

Υπηρεσίες

Διατροφική Αξιολόγηση

Η πρώτη συνάντηση με την διαιτολόγο περιλαμβάνει πλήρης διατροφική αξιολόγηση του ατόμου, σχετική πάντα με την απαιτούμενη παρέμβαση.

Στοιχεία:

  • Σωματικές μετρήσεις
  • Ιστορικό διατροφικών συνηθειών
  • Ιατρικό και Φαρμακευτικό ιστορικό
  • Αξιολόγηση φυσικής άσκησης
  • Αξιολόγηση ψυχολογικής ετοιμότητας και συμφωνία στόχων